Nieuws

Nieuwjaarsreceptie Prins Hendrik 2019

08 januari 2019
Zondag 6 januari, het nieuwe jaar is al een week oud en het bestuur van Prins Hendrik dacht traditioneel aan de behoefte van een groot aantal leden te voldoen door bijeen te komen in het clubhuis om elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen met de hoop dat alles komend jaar gesmeerd mag lopen, zowel wat de vereniging betreft als privé. En dat loopt dan bijna samen met de Lunettencross die vanaf 10.00 uur ’s-morgens al heel wat vrijwilligers en lopers naar de baan lokte. Het was er overigens prachtig weer voor, dus daarover geen misverstand.
Even terug: Aan die uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie werd gehoor gegeven door meer dan 150 leden. Komt voor een deel natuurlijk doordat nog wat mensen blijven ‘hangen’ na de Lunettencross, maar ook omdat er elk jaar steeds meer leden naar het clubhuis gelokt – vaak met wat naasten – vanwege het uitreiken van een zoveel jaar lidmaatschapspeldje. En dan is Prins Hendrik niet flauw: je hebt er al recht op wanneer je 25 jaar aaneengesloten lid bent. In totaal kwamen zo’n 26 leden in aanmerking voor een speldje. 13 Leden – voor zover op 6 januari aanwezig - kregen een als dank voor 25 jaar jaarlijkse bijdrage aan het financiële fundament van Prins Hendrik door ere-voorzitter Rob Janssen een speldje ‘opgespeld’. Maar daar bleef het niet bij: er zijn ook nog en 12-tal leden 40 jaar lid en een 5-tal 50 jaar lid. Die leden hebben dus inmiddels een 2e  resp. 3e speldje thuis in de kast liggen. Het zegt alles bij elkaar toch wel iets over het zich thuis voelen bij Prins Hendrik

Nu kent Prins Hendrik al tal van onderscheidingen. Het al genoemde ere-voorzitterschap is er een van, maar we kennen ook nog het ere-lidmaatschap, de leden van verdienste, de sportman en –vrouw van het jaar, talent van het jaar en
misschien nog wel meer. Een werd er in ieder geval op deze zondag aan toegevoegd: die van ‘clubheld’. In het leven geroepen om de grote groep ‘stille’ vrijwilligers te eren. De eerste die de eer te beurt viel deze eretitel te mogen dragen is Marian Boers. Doet ontzettend veel binnen de club. Eerder al als lid van De Adelaar, maar nu nog steeds op meerdere fronten. Leest u de ‘glossy’ Kangoeroebode (daarover straks meer) maar dan krijgt u een beter beeld dan wij hier kunnen verwoorden.

En dan was er tijd om de schoonmaakploeg (de mensen die week in week uit ervoor zorgen dat het clubhuis e.o. er fatsoenlijk en netjes uitziet) te bedanken. Het bestuur heeft besloten die schoonmaak anders te organiseren en zo werden Bas Nieuwland, Jan Wouters, Jose Wouters en Jan Dankers tijdens deze bijeenkomst van harte bedankt voor hun inspanningen.

Maar aan dit alles vooraf was het glas al geheven op het nieuwe jaar, na de korte nieuwjaar overweging van voorzitter Rien van Haperen. Hij keek uiteraard terug op de hoogte- en dieptepunten in het afgelopen bijzondere Prins Hendrikjaar, want de vereniging vierde – dankzij de inspanningen van o.m. het jongere comité en de Vrienden van Prins Hendrik – op gepaste wijze het 110-jarig bestaan. Hij bracht het EK-avontuur van de atletiekmannen in Finland nog eens in herinnering, evenals de sportieve en organisatorische prestaties bij de atletiek-, de loopsport- en bij de gymnastiek- en turnafdeling. En werd stilgestaan bij degenen die wij bij de vereniging in het afgelopen jaar zijn kwijtgeraakt. Een moment van stilte, ter gedachtenis van Frans Kortbeek en andere overleden leden, mocht daarom niet ontbreken.
Een aangesneden serieus onderwerp was het veiligheidsgevoel. De zorg voor een veilig sportklimaat staat zeer in de belangstelling en ook Prins Hendrik maakt uiteraard de stappen die nodig zijn en om die veiligheid te garanderen. Dat vraagt ook alertheid van de leden om ongewenst gedrag te signaleren en de moed mogelijke misstanden te benoemen en eventueel aan te kaarten.

Ton de Kort kreeg de gelegenheid als hoofdredacteur van de Kangoeroebode de eerste ‘glossy-Kangoeroebode’ – Kangoeroebode 2.0 - te presenteren en het eerste exemplaar ervan te overhandigen aan Joke Serraris. Het tot nu toe minimaal 6 keer per jaar verschijnende clubblad heeft zijn langste tijd gehad. Het digitale tijdperk biedt ruimte aan snellere communicatiemiddelen. Uitslagen, aankondigingen etc. zijn gebaat bij een snelle lijn richting betrokkenen en geïnteresseerden. Een digitale nieuwsbrief ligt dan eigenlijk meer voor de hand. In die richting wordt gedacht. Maar interviews, columns, verslagen zijn wat minder tijdgebonden en moeten in de toekomst plaats vinden in een zowel digitale als papieren uitvoering, maar met een veel lagere frequentie dan de Kangoeroebode zoals we die kenden. Dat eerste exemplaar – krijgt iedereen in de bus (digitaal of op papier) kijkt terug op de afgelopen 10 jaar, een soort mini-jubileumboek. Met veel foto’s (o.m. een ’statiefoto‘ van Willem-Alexander, pardon, ere-voorzitter Rob Janssen), interviews en beschouwingen en nog meer. Zowel het blad als de redactie glommen van trots, niet ten onrechte.

En het moet gezegd: de ontvangst en ‘verzorging’ door de clubhuisvrijwilligers tijdens deze nieuwjaarsreceptie was opnieuw boven alle lof verheven, mede ook door de Vrienden van Prins Hendrik.

gvdb

 
www.ph.nl
In de week waarin Prins Hendrik 111 jaar oud werd, vond het NK Teams 2019 plaats op onze eigen baan. Na de titel vorig jaar te hebben… Meer >
 
www.ph.nl
Noteer het alvast in je agenda, want dit evenement mag je niet missen! Meer >
 
www.ph.nl
Beste ouders/verzorgers,   In het weekend van 29 en 30 juni as. organiseert de Vughtse sportclub Prins Hendrik weer een… Meer >
 
www.ph.nl
Op zondag 14 april hebben de kleuters van Prins Hendrik in de gymzaal van Vught-Noord mee gedaan aan het beweegfeest. Hier hebben 27… Meer >
 
www.ph.nl
Op 14 februari jl. verlengden Riemersma Leasing en de Vughtse sportclub Prins Hendrik hun samenwerking voor de organisatie van de… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven