Algemeen bestuur - jaarverslag

Algemeen Bestuur - jaarverslag
Prins Hendrik is een omni-vereniging met als belangrijkste sporten Atletiek, Loopsport, Gymnastiek en Turnen. De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur dat taken gedelegeerd heeft aan de besturen van atletiek en gymnastiek. Deze besturen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische en de sporttechnische facetten.
Het algemeen bestuur is belast met overall taken, zoals algemeen beleid, PR (website, clubblad), representatie naar overheden en sponsoren, controle van de afelingen en algemeen beheer, met taken als exploitatie clubhuis, beheer historisch archief en organisatie eeuwfeest. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede de voorzitters van het atletiekbestuur en het gymnastiekbestuur.
In het jaarverslag 2015 is een uitgebreid overzicht van besturen, commissies en commissieleden opgenomen.


 Jaarplan Prins Hendrik 2020

 Jaarplan Prins Hendrik 2018

 Jaarverslag Prins Hendrik 2017

 Jaarverslag Prins Hendrik 2016

 Jaarverslag Prins Hendrik 2015

 Jaarverslag Prins Hendrik 2014

 Jaarverslag Prins Hendrik 2013

 Jaarverslag Prins Hendrik 2012
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven