Algemeen bestuur - jaarverslag

Algemeen Bestuur - jaarverslag
Prins Hendrik is een omni-vereniging met als belangrijkste sporten Atletiek, Loopsport, Gymnastiek en Turnen. De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur dat taken gedelegeerd heeft aan de besturen van atletiek en gymnastiek. Deze besturen zijn verantwoordelijk voor de organisatorische en de sporttechnische facetten.
Het algemeen bestuur is belast met overall taken, zoals algemeen beleid, PR (website, clubblad), representatie naar overheden en sponsoren, controle van de afelingen en algemeen beheer, met taken als exploitatie clubhuis, beheer historisch archief en organisatie eeuwfeest. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede de voorzitters van het atletiekbestuur en het gymnastiekbestuur.
In het jaarverslag 2015 is een uitgebreid overzicht van besturen, commissies en commissieleden opgenomen.

Vught, April 2018:

Bericht van het Algemeen Bestuur

Na een lastige en langdurige worsteling heeft voorzitter Bart van Leerdam voor zichzelf vastgesteld dat een combinatie van zijn drukke werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf met dat van het voorzitterschap van het algemeen bestuur van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik niet langer houdbaar is. Bart heeft op 11 april j.l. de andere leden van het Algemeen Bestuur deelgenoot gemaakt van zijn afwegingen en het besluit om met directe ingang te stoppen als voorzitter van onze vereniging.

Het Algemeen Bestuur respecteert het besluit van Bart en heeft besloten per direct op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Op 18 april j.l. heeft het bestuur in een gesprek met oud-voorzitters Rien van Haperen en Rob Janssen vastgesteld dat, voor de korte termijn, een ad interim periode de meeste kans biedt op het vinden van een geschikte kandidaat voor definitieve opvolging. Het bestuur heeft Rien van Haperen verzocht of hij bereid is om ad interim de voorzittersrol op zich te nemen met ingang van de ledenvergadering op 25 juni a.s. Daar heeft Rien positief op gereageerd voor een periode van maximaal één jaar. Alle bestuursleden hebben uitgesproken Rien te zullen steunen in deze tijdelijk rol en functie. Tot 25 juni zijn de lopende taken van Bart verdeeld over de overige bestuursleden.

Namens het Algemeen Bestuur,

Janneke Schreuder, secretaris Jaarplan Prins Hendrik 2018

 Jaarverslag Prins Hendrik 2017

 Jaarverslag Prins Hendrik 2016

 Jaarverslag Prins Hendrik 2015

 Jaarverslag Prins Hendrik 2014

 Jaarverslag Prins Hendrik 2013

 Jaarverslag Prins Hendrik 2012
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven