Stichting Vrienden van Prins Hendrik

Doel van de Stichting Vrienden van Prins Hendrik is om de band met de vereniging en de onderlinge band van de Vrienden te verstevigen, onder andere door het werven van fondsen ten behoeve van een aantal sociale activiteiten binnen de vereniging. Na de uitstekend geslaagde viering van het eeuwfeest hebben de Vrienden tevens een bijdrage geleverd aan de inrichting van het nieuwe clubhuis aan de Sportlaan in Vught. In 2014 is bijgedragen aan de inrichting van de nieuw te bouwen turnzaal, eveneens in het Stadhouderspark. Voor de komende jaren richt het doel zich op het versterken van de onderlinge banden binnen de diverse groepen van de vereniging, speciaal de recreatieve- en jeugdgroepen; zoals het financieel ondersteunen van een loopsportevenement, van de jeugdkampen, turnkampen e.d.. Daarnaast vindt inzet plaats bij het beheer van het historisch archief en bijzondere  activiteiten.
 
Organisatie
Voor de realisatie hiervan is in 2004 een stichting opgericht met een bestuur dat bestaat uit:
  • Joke Serraris – voorzitter
  • Ruurd Verdam - secretaris/penningmeester
  • Iza Elderson - commissaris
  • Rob Pietjouw - commissaris
  • Rien van Haperen - commissaris
 
De stichting voert een zelfstandige financiële administratie, houdt een registratie bij van de aangesloten vrienden en zorgt er voor dat de beschikbare fondsen overeenkomstig de in de statuten van de stichting opgenomen doelstelling worden ingezet.
 
Opzet
Het doel is om tenminste honderd vrienden bereid te vinden om jaarlijks 40 euro te doneren.
Als tegenprestatie ontvangen zij regelmatig een uitnodiging voor het bijwonen van bijzondere activiteiten of evenementen van Prins Hendrik.
 
Werkwijze
Ons motto blijft: "We zijn één grote familie" en dat komt ook tot uitdrukking door de goede opkomst en respons tijdens de vriendenbijeenkomsten en andere activiteiten. Deze aanpak  zal ook om die reden de komende jaren op dezelfde plezierige wijze worden voortgezet.
 
Opgave
Wilt u ook Vriend van Prins Hendrik worden?
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar Ruurd Verdam, secretaris/penningmeester, telefonisch bereikbaar via 06-5321.6645 en vermeld erbij: "aanmelding Vrienden van PH: Rekeningnummer NL75RABO01554.79.326 t.n.v. Stichting Vrienden van Prins Hendrik
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven