Vrijwilligers

 Vrijwilligers nemen binnen Prins Hendrik een belangrijke plaats in. De meeste werkzaamheden in de vereniging worden door vrijwilligers verricht. Met behulp van de vrijwilligers draait onze vereniging.
Binnen Prins Hendrik is een speciale commissie die zich bezighoudt met het vrijwilligersbeleid, dit is de Vrijwilligerscommissie.

.
De Vrijwilligerscommissie heeft een faciliterende en begeleidende rol naar de commissies en besturen bij het invullen van hun verantwoordelijkheid voor het werven, ontwikkelen en behouden van vrijwilligers.

Binnen Prins Hendrik zijn de volgende vrijwilligers functies te onderscheiden (dit is slechts een indicatie):
  • jurylid bij atltetiek- en loopsport wedstrijden
  • verkeersregelaar
  • kantine/barmedewerker
  • onderhoudsmedewerker
  • vrijwilliger bij wedstrijden en andere evenementen
  • vrijwilliger in een van de commissies of besturen
  • etc
Als je interesse hebt om ook vrijwilligerswerk te doen binnen de vereniging, neem dan per E-mail contact op met de Vrijwilligerscommsie


 Meerjarenplan vrijwilligers 2016-2020
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven