Vrijwilligers

Inmiddels is het meer dan 110 jaar geleden dat de basis is gelegd voor de huidige Vughtse Sportclub Prins Hendrik (PH).

De vereniging heeft in de statuten (1993) haar doelstelling vastgelegd. Deze luidt als volgt:

“De vereniging stelt zich ten doel de sportieve belangen van haar leden te behartigen, en de sportbeoefening, in het bijzonder de atletiek- en gymnastieksport in welke verschijningsvorm dan ook, te bevorderen”.

De vereniging kent in 2018 een kleine 2000 leden, waarvan vele een jeugdige leeftijd hebben.

Prins Hendrik organiseert ieder jaar in het kader van haar doelstelling vele activiteiten en evenementen. Vaak met een regulier karakter, bijv wekelijkse trainingen, deelname aan jaarlijks terugkerende wedstrijden, maar soms ook met een meer incidenteel karakter, waarbij ingespeeld wordt op een maatschappelijke behoefte.

Dit kan de vereniging alleen maar voor elkaar krijgen met inzet van vele vrijwilligers, leden en ook niet-leden, sommigen met een specifieke opleiding.

Bij Prins Hendrik zijn grofweg vier soorten van vrijwilligers te onderkennen:

1. Vrijwilligers voor regulier werk, zonder specifieke eisen vooraf (bijv bestuur, commissies, schoonmaak, inkoop, etc).

2. Vrijwilligers voor regulier werk, met specifieke eisen (diploma’s, certificaten) vooraf (bijv trainerskader atletiek, Gym, Loopsport, beheersing instructie verantwoord alcohol schenken, verklaring sociale hygiene,  etc).

3. Vrijwilligers voor losse activiteiten, zonder specifieke eisen (bijv verzorgingsposten, organisatie evenementen, bardienst ouder dan 18 jaar, onderhoud accommodatie, etc).

4. Vrijwilligers voor losse activiteiten, met specifieke eisen (bijv juryleden, verkeersregelaars, etc).

De vereniging kent vooralsnog geen verplichting voor haar leden om vrijwilligerswerk te doen, maar doet wel een moreel appel aan alle leden om 1 keer per jaar of vaker de handen uit de mouwen te steken om ook andere leden te kunnen laten sporten. Als je interesse hebt om ook vrijwilligerswerk te doen binnen de vereniging, neem dan per E-mail contact op met de Vrijwilligerscommsie

Op deze plaats op de website kun je meer lezen over:

  • het vrijwilligersbeleid dat Prins Hendrik voert;
  • de gedragscode als bijdrage aan een veilig sportklimaat;
  • voor welke taken momenteel vrijwilligers worden gevraagd;
  • formats en voorbeelden (voor opstellen zoekprofiel en wervingsteksten
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven