Athletics Academy

Athletics Academy
De PH Athletics Academy is een trainingsrichting naast de reguliere basistraining. De Athletics Academy zal bestaan uit verschillende opleidingstrajecten.
Door middel van de Athletics Academy kunnen er voorwaarden worden gecreëerd en worden versterkt zodat atleten zich al op jeugdige leeftijd maximaal kunnen ontplooien.
Het doel hiervan is het structureel verhogen van het prestatieniveau van de atleten en het begeleiden in het behalen van plezier, prestaties en voldoening.
 
De Athletics Academy bestaat uit:
-      Running Academy
-      Jumping Academy
-      Throwing Academy
 
Iedere richting bestaat uit een vakgroep. In deze vakgroep zitten verschillende trainers met specifieke vaardigheden voor het betreffende onderdeel. Iedere trainer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen groep. De trainers zorgen er samen voor dat er een juiste doorstroming kan plaatsvinden.
 
De Athletics Academy zal zich gaan richten op talentherkenning en talentontwikkeling.
Atleten kunnen worden uitgenodigd voor test- en selectiedagen. Op deze test- en selectiedagen zullen de atleten begeleid worden door trainers en worden beoordeeld op hun mogelijkheden en vaardigheden. Vanuit deze test- en selectiedag wordt er een keuze gemaakt door trainers en atleten voor welk opleidingstraject er kan worden gekozen.
 
Achtergrond
Kinderen in de leeftijd van acht jaar tot aan de puberteit moeten onder goede begeleiding vaardigheden ontwikkelen. In deze leeftijdsfase is de intrinsieke motivatie naar het aanleren van nieuwe vaardigheden het grootst.
 
Als je te jong gaat specialiseren in een bepaalde tak van sport zullen zij een brede basis van activiteiten missen. Kinderen die te eenzijdig belast/getraind worden missen de algemene levenservaring die nodig is om te groeien naar fysiek en emotioneel gezond volwassen.
Jonge kinderen moeten zoveel mogelijk kennis maken met verschillende  activiteiten. Voordat zij volwassen zijn beschikken kinderen over een grote capaciteit om motorische vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen. Vroege specialisatie belet de potentie van kinderen om al deze vaardigheden op te doen. Daarvoor is specialisatie alleen te eenzijdig.
 
Vroegtijdig specialiseren
Vroegtijdig specialiseren betekent dat er al op jonge leeftijd gericht wordt getraind op één of een paar onderdelen. De trainingen zijn gericht op oefeningen die dat ene onderdeel verbeteren.
Tijdens de ontwikkeling en groei zal zo’n onderdeel sowieso vooruitgaan. Om je te specialiseren is er meer nodig dan alleen het trainen van het onderdeel zelf.
 
De atleet dient getraind te worden in het bewegingsgevoel (proprioceptie). Als de atleet zich vaardigheden beter eigen wil maken zal het zich moeten bekwamen in de proprioceptie.
 
De proprioceptieve bewegingsvoorstelling, ofwel bewegingsgevoel, zorgt ervoor dat de trainingsprikkel een optimale mogelijkheid bied voor ‘trainen’.
 
Het bewegingsgevoel is ‘trainbaar’ door middel van het aanbieden van een zo breed mogelijk spectrum uit de bewegingsvaardigheden, kracht, coördinatie, lenigheid, balans ed. Door zoveel mogelijk verschillende trainingsprikkels te geven, heeft elk kind de optimale mogelijkheid om alle basis-eigenschappen te trainen.
 
Als je een cross loopt, dan heb je uithoudingsvermogen nodig om 1500 m. te kunnen rennen, maar ook kracht om tegen een bult zand op te rennen, coördinatie en kracht om over een boomstronk te springen en snelheid voor een laatste eindsprint. In een training moeten dus alle factoren, die voor een bepaald onderdeel van invloed zijn, getraind worden.

Binnen de Athletics Academy zal er daarom een gerichte keuze worden gemaakt om binnen de gespecialiseerde trainingen aandacht te geven aan een breder spectrum ter bevordering van de proprioceptie. Naast deze trainingen is het een vereiste om minimaal eenmaal per week de basistraining te blijven volgen, oa. ter bevordering van de proprioceptie.
 
Belasting
Ook in het kader van blessurepreventie is een brede, algemene basis aan te bevelen, aangezien er tijdens de groei door intensieve, frequente of verkeerde training schade kan ontstaan aan het lichaam.
 
Optimale leeftijd voor het trainen van de basiseigenschappen:
Snelheid                                 7 - 13 jaar
Motorische vaardigheden       7 - 13 jaar
Kracht                                    vanaf 14 jaar
Uithoudingsvermogen            vanaf 12/13 jaar

Atleten
De Athletics Academy zal starten met atleten van de junioren C/D en pupillen A2 categorie.
De atleten dienen deze extra trainingsmogelijkheid te zien als een vaste training in hun programma. Atleten dienen dan ook een aanwezigheid van 80% te hebben.
 
Infoj.van.broekhoven@home.nl
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven