Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden voor lopers bij Prins Hendrik
 
Veiligheid onderweg
Volg de aanwijzingen van de trainer. Waarschuw elkaar voor obstakels, tegenliggers, inhalend verkeer.
Draag in het donker een reflecterend hesje , liefst ook aanvullende verlichting. Let op achterblijvers. Blijf als voorlaatste bij een achterblijver en geef eventueel via andere lopers door aan de trainer dat er achterblijvers zijn. Verlaat zelf nooit de groep, ook niet voor een sanitaire stop, zonder dit te melden. Als een loper eerder moet terugkeren, gaat er iemand uit de groep mee. De trainer heeft altijd een telefoon bij zich om zo nodig hulp in te roepen.
 
Gezondheid
Stel je trainer op de hoogte van eventuele gezondheidsproblemen, blessuregevoeligheid of klachten die op een beginnende blessure kunnen wijzen. Bij twijfel kan de trainer je doorsturen naar een arts, fysiotherapeut of podotherapeut. Je kunt ook de fysiotherapeut van de vereniging raadplegen.
Trainers hebben een EHBSO-cursus en een cursus reanimatie gevolgd. In het clubhuis is een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig. Draag je persoonlijke gegevens bij je bv in een ‘Runner-ID’( onder de zool in je loopschoen).
 
Wanneer vervallen de trainingen?
De trainingen gaan in principe altijd door, op enkele uitzonderingen na. Bij gevaarlijk weer (noodweer, storm) vervallen alle trainingen. Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag zijn er geen trainingen. Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn de trainingen als op zondag. Op dagen waarop PH een loopsportevenement organiseert vervallen de loopsporttrainingen.
 
Het kiezen of wisselen van loopgroep
Lopers worden in overleg ingedeeld in een voor hun passende groep. Trainers hebben de verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding. Het initiatief tot overstap kan van de trainer of van de loper uitgaan, in ieder geval overleggen zij met elkaar. Vervolgens overleggen zij samen met de trainer van de nieuwe groep. Daarna kan de overstap (tijdelijk, definitief of proberen) plaatsvinden en is de trainer van de nieuwe groep verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Wanneer betrokkenen het onderling niet eens worden, kunnen zij terecht bij de loopsportcommissie.
 
Klachten
Bespreek klachten of ongenoegen zo mogelijk met je trainer of  met de loopsportcommissie of met de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging (zie hiervoor de aparte Vertrouwens Persoon Pagina ).
Stan Geertman is contactpersoon van de loopsportcommissie. Hij is bij voorkeur bereikbaar via E-mail. U kunt hem uiteraard ook in het clubhuis aanspreken.
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven