voor welke taken momenteel vrijwilligers worden gevraagd

  •   beheerder clubhuis en accommodatie

    Prins Hendrik is een toonaangevende sportvereniging met circa 2.000 leden. Naast sportieve ambities heeft de vereniging ook een sociale functie. Dat alles is mogelijk dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Dat zal in de toekomst ook zo blijven, maar we ervaren een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om voor bepaalde (sleutel)functies een structurele oplossing te bieden. Eén van deze functies betreft het beheer van het clubhuis in samenhang met de accommodatie. De laatste uiteraard in goede afstemming met de Stichting Accommodatie Prins Hendrik. Tegen die achtergrond is het Algemeen Bestuur voornemens dit najaar op basis van een besluit in de AB vergadering van 28 augustus 2019, een pilot te organiseren om ervaring op te kunnen doen met deze beheersfunctie. Mede op basis van deze ervaringen hopen we dan in het kader de uitwerking van het integrale vrijwilligersbeleid in de ALV van december 2019 een finaal besluit te kunnen voorleggen.
  Voor meer informatie over een vrijwilligers functie kunt u per e-mail contact opnemen met Ron Peddemors
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven