Sponsorinformatie

Sportclub Prins Hendrik kent diverse mogelijkheden van sponsoring.

Het is ondoenlijk een compleet overzicht hiervan op de website te geven. Iedere vorm van sponsoring is namelijk een op maat gesneden pakket.
Een overeenkomst met een bedrijf of instelling wordt gezamenlijk vastgesteld.
Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal mogelijkheden:
  1. De sponsor kan optreden als subsponsor danwel als hoofdsponsor d.m.v  naamsverbinding aan de wedstrijd of het evenement.
  2. sponsoring door een bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve van ondersteuning van de activiteiten (wedstrijden en andere evenementen) van onze vereniging; 
  3.  advertentie in het clubblad en/of wedstrijdboekje;
  4. Reclamebord langs de baan of elders binnen het terrein;
  5. clubsponsoring met shirtreclame of etalagereclame in het clubhuis;
  6.  het beschikbaar stellen van produkten en diensten door de sponsor.
  7.  Alle mogelijkheden van sponsoring kunnen voor een nader te bepalen periode gelden, voor alle onderdelen binnen de vereniging of specifieke onderdelen.
Interesse?
Neem dan contact op met Ruurd Verdam, verdam@home.nl  of 073 656 91 21
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven