Organisatie-atletiek

Atletiek Loopsport Bestuur

Atletiek en loopsport wordt aangestuurd door een afdelingsbestuur.
Bij dit bestuur ligt de zorg dat de trainingsgroepen goed functioneren, er goed kader aanwezig is, wedstrijden en evenementen goed verlopen (o.a. door voor voldoende vrijwilligers en jury te zorgen), inkomsten en uitgaven binnen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting blijven.
 

Jeugdatletiekcommissie

Sinds 1958 kent Prins Hendrik jeugdatletiek. In 1970 werd de jeugdatletiekcommissie (JAC) opgericht. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdsecretaris (die zorgt voor de wedstrijdinschrijving) en alle jeugdtrainers. De belangrijkste taak van de JAC is er voor zorgen dat de trainingsgroepen goed functioneren en dat er voldoende goed geschoolde trainers zijn.
 

Wedstrijdorganisatiecommissie

De organisatie van deze wedstrijden gebeurt in projectvorm onder verantwoordelijkheid van het Atletiek Loopsport (voorheen Trim) Bestuur (ATB) Iedere wedstrijd is een project op zich, waarbij een projectleider fungeert als coördinator van de uit te voeren activiteiten. De projectleider betrekt de volgende disciplines bij de organisatie:
  • de topjurycoördinator werft de topjury (wedstrijdleider, scheidsrechter, starter, startcommissaris, microfonist e.d.) voor de verschillende wedstrijden.
  • de jury- en vrijwilligerscoördinator werft de juryledenen vrijwilligers voor de wedstrijden.
  • het wedstrijdsecretariaat verzorgt de inschrijving van deelnemers, de registratie van de prestaties en het distribueren van de uitslagen.
  • de pr-functionaris verzorgt de public relations en heeft contacten met de diverse media.
  • de sponsorcommissie werft sponsors en onderhoudt de contacten met hen.
  • de materiaalcommissie verzorgt de inrichting van de baan, de indooraccomodatie en het parcours bij weg- en veldwedstrijden.
  • Daarnaast heeft de projectleider in dit verband contact met de barcommissie (t.b.v. inkoop), de medische commissie (t.b.v. EHBO-vrijwilligers) en de penningmeester (t.b.v. begroting en exploitatie).
Er zijn dus veel medewerkers betrokken bij de organisatie van een wedstrijd.
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven