Nieuws

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering Vughtse sportclub “Prins Hendrik” 11 december 2019 20.00

23 november 2019
ALV, woensdag 11 december 2019, aanvang 20.00 uur
 • 1. Opening
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 • 4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
 • 5. Vaststellen beleid vrijwilligersvergoedingen (zie blijage)
 • 6. Behandelen Jaarplan 2020 (zie bijlage)
 • 7. Behandelen begroting 2020 inclusief contributievoorstel (zie bijlage)
 • 8. Bestuurswijziging
 • a. Toetredend: Jos van Schijndel, Portefeuille Atletiek en Loopsport
 • 9. Huldigingen
 • 10. Nagekomen punten
 • 11. Rondvraag
 • 12. Sluiting

M.b.t. het punt 8: Krachtens artikel 9 lid 2 van de statuten van de vereniging is het voor leden mogelijk tegenkandidaten aan te dragen. Deze kandidatuur dient tenminste drie dagen vóór aanvang van de algemene vergadering door tenminste tien leden schriftelijk of per e-mail bij de secretaris (Janneke Schreuder) worden aangeleverd.

U kunt hieronder de stukken downloaden:
 


 
www.ph.nl
Kijk HIER voor alle informatie en de inschrijflink van de Lunettencross 2020, onderdeel van het Meierij Cross Circuit. Meer >
 
www.ph.nl
Op zaterdag 14 en zondag 15 december organiseert Prins Hendrik weer een KNGU wedstrijd voor het damesturnen. Zonder vrijwillgers kan… Meer >
 
A woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur vindt wederom de Algemene Leden Vergadering plaats in het Clubhuis van Prins Hendrik. Het… Meer >
 
www.ph.nl
Op zaterdag 2 november 2019 organiseerde de Medische Commissie van Prins Hendrik weer haar jaarlijkse bijscholing voor… Meer >
 
Nog enkele najaarsmarathons te gaan en dan maken veel lopers en loopsters al weer plannen richting de voorjaarsmarathons 2020. Dat… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven