Nieuws

Voorlopige Agenda Algemene Leden Vergadering Vughtse sportclub “Prins Hendrik” 11 december 2019 20.00

23 november 2019
ALV, woensdag 11 december 2019, aanvang 20.00 uur
 • 1. Opening
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 • 4. Notulen vorige vergadering (zie bijlage)
 • 5. Vaststellen beleid vrijwilligersvergoedingen (zie blijage)
 • 6. Behandelen Jaarplan 2020 (zie bijlage)
 • 7. Behandelen begroting 2020 inclusief contributievoorstel (zie bijlage)
 • 8. Bestuurswijziging
 • a. Toetredend: Jos van Schijndel, Portefeuille Atletiek en Loopsport
 • 9. Huldigingen
 • 10. Nagekomen punten
 • 11. Rondvraag
 • 12. Sluiting

M.b.t. het punt 8: Krachtens artikel 9 lid 2 van de statuten van de vereniging is het voor leden mogelijk tegenkandidaten aan te dragen. Deze kandidatuur dient tenminste drie dagen vóór aanvang van de algemene vergadering door tenminste tien leden schriftelijk of per e-mail bij de secretaris (Janneke Schreuder) worden aangeleverd.

U kunt hieronder de stukken downloaden:
 


 
Het jaarplan 2020 van Prins Hendrik kunt u HIER inzien en de in de laatste ALV vastgestelde contributie 2020 HIER Meer >
 
De nieuwe clubkleding kan vanaf 13 januari tot en met 28 januari 2020 gepast en besteld worden. Meer >
 
 
Tijdens een druk bezochte en bijzonder geanimeerde Nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari 2020 werd Alfons Goossens - zeer tot zijn… Meer >
 
www.ph.nl
De gymnastiekafdeling van Prins Hendrik heeft wederom een succesvolle turnwedstrijd georganiseerd. In samenwerking met de turnbond… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven