Nieuws

beheerder clubhuis en accommodatie

04 september 2019
Prins Hendrik is een toonaangevende sportvereniging met circa 2.000 leden. Naast sportieve ambities heeft de vereniging ook een sociale functie. Dat alles is mogelijk dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. Dat zal in de toekomst ook zo blijven, maar we ervaren een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om voor bepaalde (sleutel)functies een structurele oplossing te bieden. Eén van deze functies betreft het beheer van het clubhuis in samenhang met de accommodatie. De laatste uiteraard in goede afstemming met de Stichting Accommodatie Prins Hendrik. Tegen die achtergrond is het Algemeen Bestuur voornemens dit najaar op basis van een besluit in de AB vergadering van 28 augustus 2019, een pilot te organiseren om ervaring op te kunnen doen met deze beheersfunctie. Mede op basis van deze ervaringen hopen we dan in het kader de uitwerking van het integrale vrijwilligersbeleid in de ALV van december 2019 een finaal besluit te kunnen voorleggen.

takenpakket beheerder clubhuis en accommodatie


 
Het jaarplan 2020 van Prins Hendrik kunt u HIER inzien en de in de laatste ALV vastgestelde contributie 2020 HIER Meer >
 
We zijn er weer klaar voor: de hazen staan in de startblokken, de vrijwilligers zijn geregeld en de laatste puntjes worden op de i… Meer >
 
De nieuwe clubkleding kan vanaf 13 januari tot en met 28 januari 2020 gepast en besteld worden. Meer >
 
 
www.ph.nl
Bekijk hier de film met een mooie impressie van de RiemersmaLeasing Kangoeroeloop Een prima loopmiddag in… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven