Nieuws

Verkiezing sportvereniging van het jaar 2018

30 augustus 2018
De Vughtse sportclub Prins Hendrik heeft deelgenomen aan de Verkiezing Vereniging van het jaar 2018. In Vught kwam onze vereniging daarbij als beste uit de bus. In totaal zijn 392 stemmen op Prins Hendrik uitgebracht. Een score boven de 9.00 op de schaal van 10.00 voor clubbeleving, voorzieningen en activiteiten is uiteraard positief. Een score van 8.91 voor ondernemerszin lijkt verklaarbaar omdat we primair een sportvereniging beogen te zijn.
Naast de veelheid aan positieve opmerkingen bij de toelichting van de respondenten, worden de volgende aandachtspunten genoemd:
  • Versterken organisatiestructuur door bredere inzet van vrijwilligers (binding en betrokkenheid leden verhogen)
  • Meer overzicht houden over alle verenigingsactiviteiten
  • Versterken communicatie & PR (o.a. via website)
  • Keuzemogelijkheden voor gezond eten en drinken in het clubhuis zijn enigszins beperkt
  • Optimaliseren turnvloer en faciliteiten turnhal
  • Beperkte parkeerfaciliteiten bij (grote) evenementen
De eerste vier aandachtspunten worden door het Algemeen Bestuur ter harte genomen en zijn of worden betrokken in de jaarplancyclus. De laatste twee punten zijn terecht een punt van aandacht, doch de pasklare oplossing hiervan ligt voor de korte termijn niet voor hand.
Voor nadere bijzonderheden klik op bijgevoegde link. In 2019 doen we weer mee!
Rien van Haperen, voorzitter ad-interim

 BENCHMARKRAPPORT 2018 Prins Hendrik Vught


 
Het definitieve tijdschema voor de Testwedstrijd op 22 april is hier te vinden.  Meer >
 
www.ph.nl
Op zondag 14 april hebben de kleuters van Prins Hendrik in de gymzaal van Vught-Noord mee gedaan aan het beweegfeest. Hier hebben 27… Meer >
 
www.ph.nl
Op 14 februari jl. verlengden Riemersma Leasing en de Vughtse sportclub Prins Hendrik hun samenwerking voor de organisatie van de… Meer >
 
Sinds juni 2012 bestaat de stichting “Accommodatie Prins Hendrik”. De stichting heeft als doel het beheren en exploiteren van de… Meer >
 
www.ph.nl
In het weekend van 23 en 24 februari hebben de turnsters goed hun best gedaan tijdens het regiokampioenschap en toestelfinales in… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven