Medische Commissie

Prins Hendrik heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gezondheid van haar leden. De vereniging dient ervoor te zorgen dat het sporten op een verantwoorde wijze gebeurt.

 

Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid van de accommodatie, de materialen en ten aanzien van de kennis van de trainers op dit gebied. Deelnemers aan trainingen en wedstrijden/ evenementen moeten er op kunnen rekenen dat bij (sport)ongelukken eerste hulp kan worden verleend.

 

Dit betekent dat bij elke activiteit (training of wedstrijd) EHBO-kennis aanwezig dient te zijn en dat bij het kader aanwezige kennis regelmatig wordt opgefrist en bijgeschoold. Gezien de doelgroep is bij het kader kennis van het reanimeren een vereiste.

Het medisch beleid bij Prins Hendrik gaat verder. Het medisch beleid kent een brede opzet en is pro-actief en preventief (met name bij de gymnastiek). Zo is er een sportspreekuur, wedstrijdbegeleiding, sportmassage e.d. Ook zijn er activiteiten gericht op blessurepreventie, voedingsadviezen en voorlichting over kleding en schoeisel. Er zijn goede contacten met de medische wereld buiten de vereniging en met het sporttechnisch kader binnen de vereniging.

 

Het sportspreekuur van Prins Hendrik vindt plaats op donderdagavond om 21:00 in de medische ruimte. De volgende therapeuten zijn op onderstaande data aanwezig.
Fysiotherapie zal worden verzorgd door Janine Kortbeek, Thomas Kortbeek en Maria Dooyenburg. Voedingsadvies door Brenda Frunt.

 

Bezetting sportspreekuur PH
Data donderdag Fysiotherapie Fysiotherapie Sportvoeding
25 januari Thomas Janine  
1 februari MC vergaderig MC vergadering  
8 februari Janine Thomas  
15 februari Janine Thomas  
22 februari Maria Thomas  
1 maart Thomas Janine  
8 maart Janine Thomas  
15 maart Janine Maria  
22 maart Thomas Janine  
 

Aanmelden voor het sportspreekuur graag op desbetreffende avond bij de bar in het clubhuis of van tevoren per E-mail

 
De medische commissie bestaat uit:
  Kirsten Franken   (jeugd)arts
  Maria Dooyenburg   fysiotherapeute
  Janine Kortbeek   fysiotherapeute
  Thomas Kortbeek   fysiotherapeut
  Brenda Frunt   diëtiste en sportvoedingsdeskundige
  Ad van Esch   sportarts (adviseur)  
  Bieneke Jansen   trainster
      
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven