In- en uitschrijven

Voor correspondentie m.b.t. een lidmaatschap kunt u een email zenden aan gymledenadmin@ph.nl

Inschrijven nieuwe leden
U kunt het inschrijfformulier onder 'belangrijke info' downloaden of verkrijgen bij de lesgever.
Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u deze inleveren bij de lesgever van de lesgroep.

Mutatie in lesuren
wanneer u als lid deel wilt nemen aan meerdere lessen of aan meerdere uren vult u het mutatieformulier in. Te verkrijgen via lesgever of bij 'belangrijke info' op de website.

Beëindigen van het lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u het uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kan u enkel per mail versturen naar gymledenadmin@ph.nl. Afmelding geschiedt per kwartaal. U dient 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal op te zeggen.
 
Opzeggen voor: Lidmaatschap stopt per:
1 december 1 januari
1 maart 1 april
1 juni 1 juli
1 september 1 oktober
 
Als een wijziging is doorgevoerd in de ledenadministratie, ontvangt u altijd vanuit de ledenadministratie een bevestiging van de wijziging. Mondelinge of schriftelijke wijzigingen of afmelding is niet mogelijk en zal niet worden verwerkt.
 
Namens het gymbestuur
 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven