In- en uitschrijven

Voor correspondentie m.b.t. een lidmaatschap kunt u een email zenden aan gymledenadmin@ph.nl

Inschrijven nieuwe leden
U kunt het inschrijfformulier onder 'belangrijke info' downloaden of verkrijgen bij de lesgever.
Na het invullen van het inschrijfformulier kunt u deze inleveren bij de lesgever van de lesgroep.

Mutatie in lesuren
wanneer u als lid deel wilt nemen aan meerdere lessen of aan meerdere uren vult u het mutatieformulier in. Te verkrijgen via lesgever of bij 'belangrijke info' op de website.

Beëindigen van het lidmaatschap
Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u het uitschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kan u enkel per mail versturen naar gymledenadmin@ph.nl. Afmelding geschiedt per kwartaal. U dient 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal op te zeggen.
 
Opzeggen voor: Lidmaatschap stopt per:
1 december 1 januari
1 maart 1 april
1 juni 1 juli
1 september 1 oktober
 
Als een wijziging is doorgevoerd in de ledenadministratie, ontvangt u altijd vanuit de ledenadministratie een bevestiging van de wijziging.

Het is niet mogelijk om het lidmaatschap mondeling te wijzigen of beëindigen. Daarnaast worden schriftelijke opzeggingen die niet gericht zijn aan gymledenadmin@ph.nl niet verwerkt.

 
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven