Huisregels

Trainingen
Voor, tijdens en na de trainingen gelden er een aantal regels om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en kwaliteit te kunnen bieden.
 
Afhankelijk van de tijd en de locatie waar de les plaatsvindt zal er materiaal opgebouwd en/of opgeruimd dienen te worden;
  • Van de sporters wordt verwacht dat zij eerder in de zaal aanwezig zijn om mee de spullen klaar te zetten;
  • Enkel ouders/verzorgers (geen broertjes en zusjes) mogen hier, indien nodig bij assisteren.
  • Voor, tijdens en na de lessen mogen alleen de sporters en de train(st)ers de werkvloer betreden (evt. ouders om te helpen opbouwen/opruimen).
  • Voor de ouders worden speciale kijklessen georganiseerd, dan is de mogelijkheid om de zaal te betreden.

Publiek dient plaats te nemen op de tribune of de daarvoor aangewezen plaats.
Van aanwezig publiek wordt verwacht dat zij +/- 5 minuten na aanvang van de les de tribune/zaal verlaten en +/- 5 minuten voor einde van de les de tribune/zaal betreden.
Tijdens verschillende lessen wordt er de ruimte geboden om iets te eten en/of te drinken. De train(st)ers van de betreffende lessen zullen dit aangeven.
Indien een sporter een keer niet kan deelnemen aan de les, wordt het op prijsgesteld dat dit wordt doorgegeven aan de betreffende train(st)er.
Tijdens de basisschoolvakanties vinden er geen lessen plaats.
Lessen die op zaterdag plaatsvinden:
  • Eerste zaterdag van de vakantie wel les
  • Tweede (en daarop volgende) zaterdag van de vakantie geen les
  • Tijdens de carnavalsvakantie: eerste zaterdag geen les, tweede zaterdag wel les
Tijdens feestdagen zijn er geen lessen.
 
Kledingvoorschriften
Zie het kopje 'kleding' in het menu.
 
Sportactiviteiten en overige evenementen
Gedurende de (sport)activiteiten en overige evenementen, maar ook ervoor en erna gelden de algemene omgangsnormen en –waarden.
Van (sport)activiteiten en overige evenementen, anders dan de reguliere lessen, wordt sporters en ouders/verzorgers per brief op de hoogte gebracht, deze worden verspreid door de train(st)ers tijdens de les.
Indien nodig kan er om een kleine bijdrage gevraagd worden. De uitgangspositie van de vereniging is om extra activiteiten laagdrempelig te houden.
Vervoer van en naar de (sport)activiteiten en overige evenementen valt onder de verantwoording van de ouders/verzorgers, tenzij anders wordt aangegeven.
(Sport)activiteiten en overige evenementen worden georganiseerd om de leden van de vereniging Prins Hendrik iets extra's te bieden.
 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat deze activiteiten plaats kunnen vinden. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u uw steentje wilt bijdragen.
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven