Algemeen

Prins Hendrik
Prins Hendrik (opgericht in mei 1908) is de grootste sportvereniging van Vught, met een sterk sociaal karakter. Door de grootte en de leeftijd van de vereniging heeft nagenoeg iedere Vughtenaar wel een link met Prins Hendrik. Door het niveau van voornamelijk de wedstrijdsport alsmede de diversiteit van lesgroepen bij Prins Hendrik komen er ook veel leden uit de regio.
Prins Hendrik is een omni-vereniging, met een Atletiek-, Loopsport- en Gymnastiekafdeling.
 
Gymnastiekafdeling
De gymnastiekafdeling van Prins Hendrik biedt verschillende lesgroepen. Jongens en meisjes kunnen bij de gymnastiekafdeling al terecht vanaf de leeftijd van 1,5. Dankzij de groepen Dames- en HerenFit! kunnen de leden nagenoeg hun hele leven terecht bij de gymnastiekafdeling.
Dankzij de diversiteit aan groepen (zie lesgroepen) en de inzet van vele vrijwilligers is de gymnastiekafdeling gegroeid tot ruim 500 leden.
 
Fusie Prins Hendrik/De Adelaar
In februari 2010 hebben de eerste fusiegesprekken plaatsgevonden tussen de besturen van
“De Adelaar” en “PH Gymafdeling”. Al heel snel turnden de wedstrijdselecties bij elkaar, liepen de recreatiegroepen in elkaar over en vergaderden de besturen gezamenlijk als één bestuur. Op 1 maart 2103 is het fusieproces afgerond. De vereniging “De Adelaar” is nu opgehouden te bestaan, maar blijft voort leven in een mooie grote Gymafdeling onder de vlag van PH.

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding over de gymnastiekafdeling valt onder het gymnastiekbestuur. Het gymnastiekbestuur is een afdelingsbestuur en voert de taken uit binnen de gymnastiekafdeling. Zij valt hierbij direct onder het Algemeen Bestuur.
 
Wij hopen dat u op deze website alle informatie kunt vinden over de Vughtse Sportclub Prins Hendrik, afdeling Gymnastiek. Mocht u vragen hebben dan helpen wij u graag verder. U kunt hiervoor contact opnemen via gyminfo@ph.nl
 
 
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven