Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 'Prins Hendrik 2 kaarten JumpXL Waalwijk - Facebook'

Deze actie wordt georganiseerd door Prins Hendrik in samenwerking met JumpXL Waalwijk. Voor deelname aan de winactie gelden onderstaande regels.
 

Door deel te nemen aan deze winactie gaat de kandidaat automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 

Deelname is pas geldig wanneer de kandidaat de officiële Facebookpagina van PH Vught Gymnastiek liked en volgt, in ieder geval tot en met de bekendmaking van de winnaar en de winnaar volledig heeft gehandeld naar deze voorwaarden. De te winnen prijs bestaat uit 2 kaarten voor JumpXL uitsluitend te gebruiken voor de vestiging in Waalwijk. De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.
 

Er zal één winnaar worden gekozen uit de likes op de Facebookpagina PH Vught Gymnastiek, met een minimale aantal deelnemers van 1000. Het kiezen van de winnaar zal zich op volledig willekeurige wijze voltrekken.
 

Deelname aan de winactie gebeurd op het moment dat de 1000 likes behaald zijn. De bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden 14 dagen na het behalen van de 1000 likes.
 

Prins Hendrik is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de winactie en/of deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Prins Hendrik daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 

Prins Hendrik mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dat Prins Hendrik daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
 

Deelname aan de winactie staat open voor alle personen die de Facebookpagina liken.

De winnaar geeft Prins Hendrik toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijs en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Prins Hendrik verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Prins Hendrik heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven