Column mei 2017 door Janneke Schreuder

Lid van Prins Hendrik

Prins Hendrik is mijn vereniging sinds 2010. In dat jaar werd ik lid van onze vereniging die toen nog aan de Koepelweg was gevestigd. Het oude clubhuis voelde voor mij nog een beetje onwennig aan. Ik trainde 2 tot 3 maal in de week en kwam alleen dáárvoor op het clubhuis. Ik kwam dan door de klapdeuren naar binnen en ging meteen rechtsaf. Daar zat aan het raam ‘mijn’ hardloop ploeg. Bijna altijd aan dezelfde tafel. Ik kende alleen mijn eigen ploeg en vertrok na een kop thee weer naar huis. Ik voelde me meer bezoeker dan lid. En dat was natuurlijk aan mijzelf te danken.
 
In mei 2012 gingen we verhuizen naar de Sportlaan. Ik had me aangemeld om te helpen met de verhuizing. Wat een mooi nieuw clubhuis kregen we! Rob Janssen die toen voorzitter was leidde me vol trots rond. En ik stak mijn handen uit de mouwen. Van huis uit heb ik dat al meegekregen: je zet je zelf in om anderen een handje te helpen. Vanaf toen  begon mijn ‘loopbaan’ als vrijwilliger. Allereerst in de vrijwilligerscommissie waar ik met enkele andere PH-ers druk bezig was met allerlei zaken voor en over vrijwilligers. Daarna kwam de organisatie van de vrijwilligers voor de Road to Rotterdam. En toen de werkgroep kantine gevolgd door lid van de Clubhuiscommissie. Ook het helpen bij wedstrijden van de atletiek afdeling waren leuk om te doen. En sinds het voorjaar van 2016 ben ik secretaris van het Algemeen Bestuur. De rode draad:  ik vind het leuk om een steentje bij te dragen. Maar ook omdat ik in het nieuwe clubhuis me steeds meer op mijn gemak ging voelen. Door de verschillende klussen, commissies en wedstrijden leerde ik steeds meer mensen kennen. In het oude clubhuis kende ik alleen mijn eigen ploeg, nu ken ik veel meer leden buiten mijn ploeg. Prins Hendrik werd door het vrijwilligerswerk ‘mijn vereniging’ terwijl ik daarvóór meer een bezoeker was. Kortom het lidmaatschap van Prins Hendrik heeft voor mij meerwaarde gekregen door het doen van verschillende soorten vrijwilligerswerk! Dat gun ik eigenlijk alle Prins Hendrik-leden.

Janneke Schreuder
 
Janneke Schreuder
Secretaris Algemeen Bestuur


Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven