AVG privacy verklaring

Privacyverklaring Vughtse Sportclub Prins Hendrik

Status: vastgesteld in AB vergadering van 15 januari 2020

 

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij beleidsmatig met je persoonsgegevens omgaan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ons beleid is erop gericht dat wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor het voeren van onze ledenadministratie, organiseren en deelnemen aan wedstijden en andere evenementen en doen dit in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Prins Hendrik verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten en je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt

- Bankrekeningnummer

 

Ons beleid is erop gericht dat Prins Hendrik geen bijzondere persoonsgegevens registreert.

 

Beveiliging

We verwerken je persoonsgegevens voor de ledenadministratie in beveiligde applicaties van de sportbonden of gespecialiseerde leveranciers.  We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens op onze website en welke wij delen met de sportbonden worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ph.nl

 

Cookies

PH.nl gebruikt alleen functionele cookies op de website. We gebruiken geen tracking en analyse cookies.

Voor die cookies die sociale media en derde partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van de partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen wijzigen, daar hebben wij vanuit S.C. Prins Hendrik geen invloed op.
- Clubassistent [Club-assistent.nl]
- Facebook Facebook.com]
- Instagram [instagram.com]
- Twitter [Twitter.com]
 

Foto en Video

Door gebruik te maken van onze accommodaties, diensten of door deel te nemen aan onze trainingen, wedstrijden en evenementen accepteer je dat het hierbij is toegestaan dat er foto en video opnames worden gemaakt en dat deze kunnen worden gepubliceerd in onze media-uitingen (Website, Nieuwsbrief, Clubblad et cetera). Indien je bezwaar hebt tegen een publicatie kan je dit via onderstaand e-mailadres kenbaar maken. Gezien het openbare karakter van onze activiteiten is een algeheel bezwaar niet mogelijk. Indien er materiaal wordt gebruikt tijdens trainingen voor analyse, zal er altijd vooraf door de trainer toestemming worden gevraagd aan de sporter of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ons beleid is erop gericht dat Prins Hendrik jouw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prins Hendrik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of bezwaar aantekenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je actief in de atletiek en loopsporttaak ben jij het zelf die het beheer voert over de registratie in “Club-assistent”, waaraan onze ledenadministratie is gekoppeld.

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Prins Hendrik. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ph.nl. Dit kan mogelijk wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Prins Hendrik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

 

15 januari 2020

Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven