Aannamebeleid

Aannamebeleid trainers/verenigingsfunctionarissen

Prins Hendrik voert een aannamebeleid conform de richtlijnen van NOC*NSF.

Hierdoor kunnen namelijk veel problemen in de praktijk voorkomen worden.

Door o.a. een goed aannamebeleid kun je je organisatie veiliger maken voor minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit betekent onder meer dat een kennismakingsgesprek wordt gehouden, dat referenties worden gecheckt en dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gevraagd voor de daarvoor in aanmerking komende functies.

De nieuwe trainer/verenigingsfunctionaris wordt ook gewezen op de Gedragsregels seksuele intimidatie, die door NOC*NSF zijn opgesteld.

Uiteraard wordt de trainer/verenigingsfunctionaris gewezen op de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement van Prins Hendrik.
Contact

Bezoekadres:

Clubhuis Prins Hendrik 
Sportlaan 1
5263 DN  Vught (navigatie: Postweg)
073-656 4322 (algemeen telefoonnummer, tijdens trainingstijden bereikbaar)
 
Informatie atletiek/loopsport: albinfo@ph.nl
Informatie turnen/gymnastiek: gyminfo@ph.nl
Informatie Special Sports: specialsports@ph.nl
 

Postadres:

Vughtse sportclub “Prins Hendrik”
T.a.v. Secretaris
Sportlaan 1
5263 DN  Vught
U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via: secretaris@ph.nl

 
Terug naar boven